- Kirim
ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...

DEĞERLİ KIRIM TATAR TÜRKLERİ

Sizleri saygı ve hürmetle selamlıyoruz.

Bizler bilindiği gibi imparatorluklar ve güçlü devlet kurmuş, En önemlisi medeniyeti batıya taşımış ve öğretmiş bir ecdadın torunlarıyız.bununla ne kadar övünsek az,ne kadar onur duysak hakkımızdır.

Fakat, bu güzide millet;1700‘li yılların sonlarından itibaren baskılarla, zulümlerle dalga dalga vatanlarından göçe zorlanmış ve 150 yılını göç yollarında acı ve eziyet çekerek geçirmiştir.çoğunluk balkanlar ve aktopraklar (anadolu)olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine göç etmişlerdir.

Her şeye rağmen kırımda kalanlar ise 18 mayıs 1944 yılında sovyet lideri stalin’in emri ile bir gecede sibirya’ya sürülmüş ve tarihin en büyük soykırımlarından birine uğratılmıştır.bu sürgün ile vatan kırımdaki her türlü haklarımız elden gitmiştir.1990 yılında sovyet rusya’nın dağılmasıyla bir kısım halkımız kırım’a dönmüş ve büyük zorluklar içerisinde halen hak mücadelesi vermektedir.

Biraz hafızamızı zorlarsak;bizlerin anne ve babaları ,dedeleri,ata babaları vatan kırım’ın hasretiyle yanmış ve kültürümüzü yaşatmak için büyük çaba göstermişlerdir.
Düşünmek gerekirse;bizler ve bizlerin çocukları aynı çaba ve gayreti gösteriyor mu ?

Her ne olursa olsun sürgünde olan soydaşlarımızın vatan kırım’a dönmelerini sağlamak,haklarını elde etmeleri için uğraşmak, ecdadımızdan miras kalan kültürümüzü yaşatmak, saklamak, yeni kuşaklara aktarmak ana ilkemiz olmalı ve bunun için gayret göstermek hepimizin görevi olmalıdır.

Vizyonumuz(geleceğe bakışımız):

Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle kırım tatar türk’ü doğal varlığımızın korunmasında,ülkenin geleceğine katkıda bulunan, İsmail Bey Gaspıralı’nın *dilde,fikirde,işte birlik “düsturundan gelen toplumsal barışı sağlayan,bilinçli halkla bütünleşen,öncü bir sivil toplum örgütü olmaktır.

Misyonumuz(varoluş nedenimiz) :

-kırım tatar türk’ü doğal varlığımızın korunması
-kültürümüzün erozyonu tehlikesine karşı toplumsal bilinci geliştirmeye yönelik faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.
-kırım tatar türkleri ve dernekleri arasında birlik , beraberlik , yardımlaşmave dayanışma esasını geliştirmektir
Ülkemizdeki son yıllarda yaşanan ve gelişen olaylar bütünleşmemizi zorunlu hale getirmektedir.

Vazgeçilmezlerimiz :

-Şeffaf
-Kavgasız,gürültüsüz ve öşek yapılmayan
-Birey değil toplum
-Başkan değil ekip
-Eleştirilerin yapıcı
-Tekliflerin nasıl’lı ve yazılı
-Birlik ve beraberlik içinde
-Saygının ön planda,sevginin baştacı olduğu yönetim ve faaliyetler öngörüyor ve arzu ediyoruz.
Bu düşündüklerimizi hayata geçirebilmek için web sitemizdeki ana ve iç tüzüklerimizde tüm prensip ve faaliyetlerimizi detaylı olarak bulabilirsiniz.

Farklılıklarımız :

-Derneğimizin siyasi ve kişisel rantların odağı olmasını arzu etmiyoruz.bu nedenle siyasi partilerin ,siyasi ve radikal kuruluşların yönetim kadrolarında yer alan veya seçilenler dernek yönetimine seçilemez veya yönetimdeyken seçilmişse yönetim kurulu üyeliği otomatik olarak düşer.
-Başkan merkezli yönetim düşünmüyoruz.ekip çalışmasına önem veriyoruz.yönetim kurulu üç yılda bir seçilir ve başkanlık,yönetim kurulu içinde dönüşümlü olarak uygulanır,süresi bir yıldır.
-Yönetim kurulu her yıl %20 yenilenmek zorundadır.
-Kırım politikası ve faaliyetleri(siyasi,ekonomik,kültürel) sadece kırım’da değil ,türkiye ve diğer ülkelerde de önem kazanmaktadır.bu faaliyetler bir elden birlik ve beraberlik ve bütünlük içersinde profesyonel kadrolarca yürütülürse sonuç alınabileceği inancındayız.
Biz bu nedenle derneklerin ancak kültürel ve sosyal faaliyetlerde etkili olabileceklerine,siyasi ve ekonomik konularda yardımcı olabileceklerine inanıyoruz.
-İç tüzükte belirtildiği gibi sene de bir defa yapılan tepreş,kırım gecesi gibi etkinliklerin yanısıra şimdilik ayda bir defa planlanan ve pazar günü gündüz yapılan aile toplantısına önem vermekteyiz.bu toplantılara üyeler büyük, küçük tüm aile fertleri ile katılmaktadır.bu toplantılarda kaynaşmayı sağlamak,kültürümüzle ilgili bilgiler vermek ve herkesin uygulamaya katılmasını sağlamak esastır.
-Derneğimize üye olabilmek için bu toplantılara katılmak ve üye olma başvurusunu bu toplantılarda yapılması gerekmektedir.
-Herkesi bu aile toplantılarına davet ediyoruz.üye olmak mecburiyeti yoktur.gelmeniz bizler için onurdur.

Sonuç :

-Planladığımız faaliyetleri yürütebilmemiz için tamamen gönüllülük esası ve büyük özveri ile çalışmasını yürütecek kırım tatar türklerine ve kırım’a gönül verenlere ihtiyacımız var.sizlerden dileğimiz;
-Kırım gönüllüsü olabilirsiniz,çevrenizdekileri gönüllü yapabilirsiniz.
-Kültür erozyonu ve yok olma tehlikesine karşı toplumsal bilinci geliştirmeye yönelik faaliyetlere katılarak destek verebilirsiniz.
-Tanık olduğunuz yanlış uygulamaları ve sorunları takip ederek ve bizleri uyararak gerekli müdahaleleri sağlayabilirsiniz.
İlginiz için teşekkür eder birlikte olmayı temenni ederiz. Sağlıklı mutlu ve neşeli günler.

Yönetim kurulu

 

 

Reklam

Kutlubay Ak Sigorta Acentesi
Adres:İbrahim Müteferrika sok. Fazilet iş hanı 3.kat no:301 Rüzgarlı Ulus/Ankara
Tel:309 06 60

 

Reklam


Bay ve Bayan Terzisi Necmi Güleç Adres: Meltem Sok. Öz Ankaralılar Pasajı No:43/26(Eski Yimpaş Yanı) Sincan/Ankara
Tel: 276 10 85


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay