ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
KIRIM TATARLARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
İÇTÜZÜĞÜ
BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI

 


1.1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin adı "Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği"dir. Merkezi Etimesgut-ANKARA'dır. Gerektiğinde il, ilçe ve beldede temsilcilik açabilir, platformlar oluşturabilir.
1.2. TARİFLER:
a. Merkez: Derneğin kuruluşunun yapıldığı dernek merkezidir.
b. Başkan: Yönetim Kurulu Başkanına verilen isimdir.
c. Temsilcilik: Merkeze bağlı olarak çalışan, kendi bölgesindeki üyelere hizmet veren dernek organıdır.
d. Kurul: Dernek Genel Kuruluna verilen diğer bir isimdir.
1.3. DERNEĞİN AMACI:
a. Derneğin amacı; T.C. Anayasası ve kanunlarına uygun olarak, Kırım Tatar Türklerinin karşılıklı bağlılıklarını ve yardımlaşmalarını sağlamak/devam ettirmek, toplum içinde tanıtılması ve sevdirilmesine çalışmak, Türk Dünyası'nın yüzyıllardan bu yana oluşmuş gelenek, görenek ve ananelerini yaşatmaktır.
b. Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda imkân nispetinde;
(1) Kırım Tatar Türklerinin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlılıklarını devam ettirmeyi sağlayacak; ananevi kuruluş yıldönümü kutlamaları, sosyal ve kültürel toplantı, konferans, seminer, gezi, eğlence vb. faaliyetler düzenler. Dernek dışında benzer amaçla düzenlenen faaliyetlere destek sağlar.
(2) Üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak için bilgi işlem merkezleri kurar ve çalıştırır,disket ve CD yapar, WEB sitesi vb. sistemler oluşturur.Ekonomik, hukuki, sosyal, kültürel, aktüel ve benzeri konularda çalışmalar yaparak, konferans, seminer/sempozyum ve benzeri toplantılar düzenler, bu çalışmaları ve/veya neticelerini basın ve dernekler kanunlarına uygun çıkaracağı her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete,broşür, kitap gibi yazılı veya görsel yayın organında veya başka kuruluşların yazılı veya görsel yayın organlarında yayınlar. Basın/haber bülteni hazırlar, basın toplantısı düzenler.
(3) Dernek için arsa temin eder/satın alır, bina yaptırır, satın alır veya kiralar.
(4) Dernek mensuplarının yararlanmaları için tesisler açar, kiralar veya satın alabilir, Genel Kurulca karar alınması halinde sosyal yardımlaşma, sağlık, eğitime destek vb. amaçlı sandık kurabilir.
(5) Genel kurul kararı ile üyelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek kâr amaçlı olmayan konut yapı ve tüketim kooperatifleri kurar veya kurulmasına yardımcı olur.

 1    2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay