ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
(3) Potansiyel üye adaylarlarını derneğin ayrıcalıkları ve yükümlülükleri ile dernek üyelerine sürekli olarak Kırım tarihçesi ve etkinlikleri hakkında bilgilendirmek ve yeni üyeleri ilk yıl içinde derneğe uyumunu sağlamaktır.
(4) Dernek üyeleri arasında tanışıklık ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirilmesini, üyelerin düzenlenen etkinliklere katılımının arttırılması ve dernek hedefleri doğrultusunda başkan ve kurul tarafından verilen görevleri yerine getirir.
f. Eğitim Komitesi:
(1) Birlik ve beraberliğimizin temeli olan tarihimiz ve kültürümüzü araştırmak, yaşatmak, geliştirmek, saklamak, yeni kuşaklara aktarmak için çalışmalar yapar ve programlar düzenler.
(2) Tatarca Dil Kursu ve milli oyunlarımızı ile ilgili kurslar düzenler.
(3) Toplumumuzun eğitim düzeyini arttıracak projeler yapar.
3.13. Dernek Merkezi ve Şube organlarında görev alanlar, görevli oldukları idari ve mali hususlardan ferden sorumludurlar.
BÖLÜM - 4 MALİ HUSUSLAR
4.1.DERNEĞİN GELİRLERİ:
a. Giriş Aidatı:
(1) Derneğe giren her üyeden bir defaya mahsus olmak üzere alınır. 10TL. dır.
(2) Bu aidat miktarı, her Genel Kurul toplantısında veya yetki verildi ise Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenebilir.
(3) Dernekten ayrılmış kişi, tekrar derneğe girerse, bu defa giriş aidatı alınmaz.
b. Yıllık Aidat:
Yıllık aidat 24TL( Ayda2TL) olarak belirlenmiş olup, her Genel Kurulda miktarı bakımından karar alınır ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilir.
(1) Yıllık aidatlar 1 Ocak tarihinden itibaren 30 Haziran tarihine kadar ödenebilir. Ancak geciktirmemek esastır. Taksitle de ödenebilir.
(2) Ödemeler Derneğin Banka hesap numarasına yatırılabileceği gibi, Saymana da elden verilebilir veya verilen adrese posta havalesi ile gönderilebilir.
(3) Üyeye alındı belgesi, yatırdığı aidatın hesaba geçmesi veya alınmasında kesilir, ilk fırsatta elden verilir.
(4) Aidat alımında başlangıç, üye olma talebinde bulunma tarihidir.
c. Çalışma Gelirleri:
Dernek tarafından düzenlenen veya katılımda bulunulan toplantı, konferans, seminer, gösteri, gezi, yayın, piyango, eğlence, balo, konser, sergi, kermes, fuar vb, katılım ve spor yarışmaları çalışmalarından elde edilen gelirlerdir. Bunlar, işletme defterine usulü üzere kaydedilir.
d. Derneğin Mal Varlığından Elde Edilen Gelirler:
(1) Dernek mal varlığı olan gayrimenkullerin satışı veya kiralanmasından ve yaptırılan eşarp, kravat, yayın, madalyon, şilt, rozet vb. satışından elde edilen gelirlerdir. Bu gibi hatıra eşyaları ve aksesuarlar periyodik aralıklarla yaptırılır, Dernek toplantıları veya özel toplantılarda satışa sunulur.
(2) Satış sonu elde edilen hâsılat, usulüne göre kaydedilir.
e. Resmi makamlarca yapılacak yardımlar.
f. Bağışlar:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11   12   13   14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay