ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
Dernek tarafından edinilen taşınmaz malların tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi 5253 sayılı kanunun 22. maddesi gereğince zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde Dernek Başkanı hakkında idari para cezası uygulanır.
6.13. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER.
Dernek İç Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, Dernek Tüzüğü ve diğer ilgili mevzuat uygulanır. Ancak, hüküm bulunmayan hususların ortaya çıkması halinde; bunların İç Tüzükte açıklanmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilirse, yukarıda ilgili maddelerde açıklandığı şekilde İç Tüzük değişikliği yapılarak müphem veya yanlış anlaşılabilecek hususlarda gerekli açıklamalar İç Tüzüğe ithal edilir.
6.14. KIRIM GECESİ VE SOSYAL TOPLANTILAR:
a. Kırım Gecesi
Kırım Tatarları'nın Kültürü'nü Tanıtmak, bir araya gelerek buluşma ve geçmişi hatırlama gecesidir. Diğer Kırım Dernekleri ile müşterek planlanabilir. Yılda bir defa yapılır.
b. Tepreş
Ananevi Bahar Bayramı yılda bir defa yapılır. Bölgedeki diğer Kırım Dernekleri ile koordine edilerek yapılacak tarihi tespit edilir ve müşterek de yapılabilir.
c. Aylık Aile Toplantıları
Kırım Kültürü'nün Yaşatılması ile ilgili faaliyetler yapılır. Her ayın üçüncü pazarı 13:00/17:00 saatlerinde yapılır. Bu toplantıya üyelerin tüm aile fertleriyle katılması esastır. Yeni üye olacaklar bu toplantılardan birine katılmak zorundadırlar. Üyelik müracaatlarını , ancak katıldıkları bu toplantıdan sonra yapabilirler.
d. Her yıl duruma göre İlkbahar ve Sonbaharda olmak üzere iki defa dernek yararına yemekli akşam toplantısı yapılır.
e. Gece ve toplantıların yapılacağı yere ve katılacakların talepleri halinde ulaşım ve konaklama imkanı sağlanması koordine edilir.
f. Gece ve toplantılarda pazarlamak üzere anı ve aksesuar eşyaları (dernekle ilgili ), yapılacak yerde bir köşe hazırlanarak sergilenir.
6.15. SİGARA İÇME VE ALKOL ALMA:
a. Gece ve sosyal toplantılarda kapalı ve açık yerlerde olsa, sigara içilmez. Tertip komitesi, sigara içme yerleri belirler, ancak buralarda içilebilir.
b. Gece yapılan yemekli ve eğlenceli etkinliklerde alkol alınabilir. Bunun haricindeki Tepreş, aile toplantısı gibi gündüz yapılan tüm etkinliklerde alkol alınmaz.
c. Gündüz yapılan etkinlikler ile seminer, konferans, kurul ve komite toplantılarına alkollü gelinmez.
6.16. DERNEK AMBLEMİNİN ŞEKLİ:
Dernek Ambleminin şekli Ek-l'de görülmektedir
6.17. DERNEK KAYITLARI BAKIMINDAN GEREKLİ OLAN VE DERNEKLER YÖNETMELİĞİ EKLERİNDE YER ALAN BAZI FORMLAR:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay