ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
a. Genel Kurul Sonuç Bildirimi. (Dernekler Yönetmeliği EK-3)
b. Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi. (Dernekler Yönetmeliği EK-4)
c. Gider Makbuzu. (Dernekler Yönetmeliği EK- 13)
d. Ayni Yardım Teslim Belgesi. (Dernekler Yönetmeliği EK-14)
e. Ayni Bağış Alındı Belgesi. (Dernekler Yönetmeliği EK-15)
f. İşletme hesabı tablosu. (Dernekler Yönetmeliği EK-16)
g. Alındı Belgesi Ciltleri Takip Cetveli. (Dernekler Yönetmeliği EK-18)
h. Yetki Belgesi. (Dernekler Yönetmeliği EK-19)
i. Lokal Açma Ve İşletme İzin Belgesi. (Dernekler Yönetmeliği EK-20) j. Proje Bildirimi. (Dernekler Yönetmeliği EK-23)
k. Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi. (Dernekler Yönetmeliği EK-24) I. Dernek Organ Değişiklik Bildirimi. (Dernekler Yönetmeliği EK-25) m. Taşınmaz Mal Bildirimi. (Dernekler Yönetmeliği EK-26)
EKLER
EK-1 Dernek Amblemi
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay