ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
(6) Doğal afet durumlarında afetzedelere ve bu konuda çalışan kişi ve kuruluşlara destek ve yardım sağlar.
(7) Yönetim Kurulu kararı ile muhtaç üyelere yardımda bulunur.
(8) Genel kurulca karar verilmesi durumunda yardım fonu talimatı hazırlar.
(9) Sosyal, kültürel ve hukuki bakımdan zorluğa düşmüş üyelerine yardımda bulunur. Üyelerinin ve üyelerinin birinci derecede yakın akrabalarının iş bulmalarına yardımcı olmaya çalışır.
(10) Üyelerin vefatında.
a. Cenaze ve veraset ile ilgili işlemlerde yardımcı olur.
b. Üyenin veya birinci derece yakınlarının cenazelerinde hayır Vakfına Yönetim Kurulunca saptanacak miktarda bağış yapar.
(11) Üyeler hastaneye yattığında kolonya götürülür.
(12) Yönetim Kurulu kararı ile ve gerektiğinde ilgili makamlardan onay alınmak suretiyle; uluslar arası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik açabilir. Derneğin amacını kapsayan konularla ilgili olarak; yurt içi ve yurt dışı toplantılara (kongre, seminer, sempozyum vs.) temsilci/temsilciler gönderebilir, yurt dışında kurulmuş dernek ve kuruluşlarla temas veya işbirliği yapabilir.
c. Dernek, siyasal ve dini konularda faaliyette bulunamaz.
BÖLÜM - II ÜYELİK
2.1. ÜYE OLMA VE ÜYELİK HAKKI:
a. Nitelikler:
Derneğe üye olabilmek için:
(1) Fiil ehliyetine sahip, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğine göre üyeliğe engel bir hali bulunmayan,
(2) Dernek amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden,
(3) Mevzuatların ve Dernek adının öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile onların eş ve çocukları olmak gerekir.
2.2 ÜYELİK ŞEKİLLERİ:
a. Üye:
Üyeliğin gerektirdiği tüm yükümlülükleri kabul etmiş, üyelik haklarından tam olarak yararlanan üyelik niteliklerine sahip kişi, şehit olmuş veya vefat etmiş aynı nitelikli kişilerin üye olan eş ve/veya çocuklarıdır. (1) Hakları:
(a) Katıldığı taktirde genel kurul toplantılarında oy kullanmak,
(b) Çeşitli organlarda görev almak üzere aday olmak veya gösterilmek,
(c) Derneğin amacında yazılı hususlardan tam olarak faydalanmak,
(d) Üye kalmayı arzu etmediği taktirde istifa etmek suretiyle ayrılmak,
(e) Tekrardan üye olmak istediği taktirde, yönetim kurulu kararı ile tekrar üye olmak.
(f) Dernek üyeleri, tüzükte belirtilen durumlar haricinde, eşit haklara sahiptir.
(g) Her üye olana bir adet Dernek rozeti ve kimlik kartı verilir.
  1 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay