ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
(2) Sorumlulukları:
(a) Yürürlükteki tüzük, iç tüzük, genel ve yönetim kurulu kararlarına uymak,
(b) Üyelik müracaatını, yapılan anlık aile toplantılarından birine katıldıktan sonra yapmak. Yönetim Kurulunun Takdirindeki önemli devlet ve iş adamları hariç,
(c) Aidatlarını ve giriş aidatını tam ve zamanında ödemek,
(d) Dernek ile ilgili hususlarda ihtiyaç duyulan çalışma ve yardımları yapmak,
(e) Ayrılmak istediği yılın üyelik aidatını ödemiş olmak zorundadır.
(f) Üyeler adres ve telefon değişikliklerini zincir başı vasıtasıyla veya doğrudan Dernek'e bildirmelidirler.
(3) Yıllık üyelik aidatlarını ödememiş üyelerin Genel Kurul toplantılarına katılma hakları kalkar, oy kullanamaz, organlara aday olamazlar.
(4) Derneğe üye olma niteliği olmadığı anlaşılanların üye kayıtları yapılmaz, yapılmışsa öğrenildiği tarihten itibaren üyeliklerine son verilir.
b. Onursal Üye:
Derneğin amaçlarını gerçekleştirmede ve yaymada katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir üye veya Derneğe yardım eden/yardım etmek isteyen/ fiil ehliyetine sahip, Dernekler Kanununa ve Yönetmeliğine göre üyeliğe engel hali bulunmayan kişiler yönetim kurulu tarafından oybirliği ile "Onursal Üye" seçilebilir. Üye olmayan onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.
(1) Hakları:
(a) Üye olmadıkları taktirde oy kullanamazlar.
(b) Yıllık aidat vermek zorunda değillerdir.
(c) Üye olmayanlar, üye kayıt defterine kaydedilmezler, ancak kendileri için ayrı bir kayıt tutulur.
(d) Kendisine bir defaya mahsus olmak üzere Dernek Madalyonu / Şildi ve rozeti
verilir.
(e) Onursal üyelik süreleri, yenilenmedikçe bir yıldır. Üyelikten çıkarılanların onursal üyeliği de son bulur.
Üyelikten çıkanların onursal üyeliği ise, Yönetim Kurulu aksine bir karar almamışsa, onursal üye seçildikleri tarihten itibaren bir yıl devam eder.
(f) Ayrılmak istediğinde, isteğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.
(g) Üye olmayanlar, Dernek Genel Kuruluna gözlemci olarak girebilirler. (2) Sorumlulukları:
(a) Dernek çalışmalarında ihtiyaç duyulduğunda gerekli maddi- manevi yardımları
yapmak.
(b) İhtiyaç duyulan konularda fikrini açıklamak
(c) İhtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulu tarafından davet edilerek; Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.
2.3 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
a. Çıkma:
Çeşitli nedenlerle üyeliğe devam etmek istemeyenler, istifalarını Yönetim Kuruluna yazılı bildirmek suretiyle dernekten ayrılabilirler. Ayrılan üyelerin, yeni yıl başlamış ise yeni yıl aidatlarını ödemiş olmaları gerekir. Üyelikten ayrılan bir üye, Derneğe tekrar üye olmayı talep ederse; ayrı olduğu sürelerin üyelik aidatını ödemek zorundadır.
b. Yasal sorumluluk:
Bir üyenin ilgili kanun ve yönetmeliklere göre derneklere üye olabilme hakkını yitirmesi veya ilgili kanunlarda belirtilen yüz kızartıcı suçlardan mahkum olması ve bunun dernek
  1   2 3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay